விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்த ரூ. 280 / – ஆன்லைன் மூலம்  (Through Debit Card, Credit card Net Banking Phonepe, Paytm or UPI  etc) . OR Bank Transfer

Once you successfully application Fee Rs. 280 /- Paid, You can able to download the Hall Ticket

விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்திய பிறகு ரூ. 280 / – நீங்கள் ஹால்டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

bhavyabharat@hdfcbank (UPI from Phonepe or google Pay Or Paytm)

PhonePe and Google Pay No : 6361185467

OR

Bank Transfer

HDFC BANK
Account NAME: BHAVYABHARAT COMMUNICATIONS SERVICES PVT. LTD.
Account NO: 50200020726643
IFSC CODE : HDFC0001206
BRANCH : KH ROAD

If Application Fee directly paying to company account no, To get hall ticket please chat with us by clicking bellow online chat form.

NOTE : If Application Fee not paid you cannot allow to download exam Hall Ticket

குறிப்பு: நீங்கள் விண்ணப்பக் கட்டணத்தை செலுத்தவில்லை என்றால், நீங்கள் ஹால்டிக்கெட்டைப் பதிவிறக்க முடியாது