ఉద్యోగం పేరు: తాలూకా ప్రాంతీయ అధికారి

జీతం: రూ. 16,500 నుండి రూ. 18,000

అర్హత: ఎస్‌ఎస్‌ఎల్‌సి పియుసి ఐటిఐ డిప్లొమా లేదా ఏదైనా డిగ్రీ

వయోపరిమితి: 18 నుండి 48 వరకు

కార్యాలయం: మీ ప్రాంతంలో భావ్యభారత్ సేవా కేంద్రం

Please select a valid form