Exam postponed to July 05th We are conducting online exam on 05 July 2020 Through online using your application ID you can take exam in bhavyabharath.com website. on 30th we will send online exam link through sms.

ಸೂಚನೆ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ

Note : Who will take exam in english please read english pdf and below question and answers

೧. ಐಸಿ ಚಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹೆಸರು?
A.IBM 7090
B.APPLE 1
C.IBM system/360
D.VAX-10
C✔✔
2. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ?
A. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ
B. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ
C. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆ
D. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭಾಷೆ
A✔✔
೩. ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
A. Optical Scanner
B.Mouse and Designer
C.Light Pen
D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ
D✔✔
೪. ಮೊದಲ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವರ್ಷ??
A. 1965
B. 1971
C.1962
D. 1966
A✔✔
5. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ??
A. 5.0
B. 5.1
C  5.5
D. 5.3
B✔✔
6. ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಿಳ್ಳುವವರು??
A. Console Operator
B. Programmer
C. People Ware
D. System Analysist
C✔✔
೭. ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ………..
A. ಟೇಪ್
B. ಮುದ್ರಕ
C. ಡಿಸ್ಕ್
D. ಮಾನಿಟರ್
B✔✔
೮. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ನ ಜನಕರಾದ ರೇ ಟಾಮ್ಲಿನ್ ಸನ್ ರವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು??
A. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
B. ಅಮೆರಿಕ
C. ಚೀನಾ
D. ಜರ್ಮನಿ
B✔✔
೯. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್??
A. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
B. ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
C. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
D. ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
C✔✔
೧೦. ಜಾನ್ ಕಿಲ್ ಬೈ ರವರು ಈ ಕಡಿಮೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು??
A. I C Chips
B. Micro Processors
C. Software Technology
D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
A✔✔
೧೧. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್?
A. ಮ್ಯಾಕ್ ಬಗ್
B. ಲೈಲಾ
C. ಟ್ರೋಜನ್
D. ಲ್ಯಾಂಡರ್
A✔✔
೧೨. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
A. COBOL
B. FORTRAN
C. TROGEN
D. BASIC
C✔✔
13. ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ೧೪೦ ಅಡಿಯ ಡ್ರೋಣ್ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ??
A. ಫೇಸ್ ಬುಕ್
B. ಯಾಹೂ
C. ಗೂಗಲ್
D. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್
A✔✔
೧೪. ಯುನಿಕೋಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ” ನಿರ್ಮಾಣ ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ??
A.nirfMN
B.NirFmn
C.nIRfmN
D.NirfMn
A✔✔✔ Good
15. ಎಂ ಎಸ್ ಡಾಸ್ ಎಂಬುದು??
A. System Software
B. Application software
C. Bynary software
D. None of the above
A✔✔
16.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು radio ಹಾಗೂ satellite ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಜಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ?
A.GPS
B.WAP
C.CDMA
D.GSM
A✔✔
17.ಜಾಲಪುಟಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು?
A.ಎಮ್.ಎಸ್.ವರ್ಡ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್
B.ಎಮ್.ಎಸ್.ಪ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್
C.A & B
D.ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
B✔✔
18.WAN ಹಾರ್ಡವೇರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ?
A.ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸ ರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಟರ್ ಗಳು
B.ಪರಿವರ್ಧಕ
C.ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಮೊಡೆಮ್ ಗಳು
D.ರಿಫಿಟರ್
A✔✔
೧೯.ಯಾವ ನಿರೂಪಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾದರಿಯದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?
A.ನಕ್ಷತ್ರ
B.ಬಸ್
C.ಉಂಗುರ
D.ಬಲೆ
A✔✔
20.LAN ನಲ್ಲಿ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
A.ಪ್ರತಿಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
B.ಪ್ರತಿಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್
C.ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
D.ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
B✔✔
21.URL ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ…
A.universal research list
B. Universal resources list
C. Uniform resource locator
D. Uniform research locator
C✔✔
22.ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು?
A.URL
B.Web Site
C.Hyperlink
D.Domain name
D✔✔
23.ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಂದರೆ…
A.ಜಾಲಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲ
B.ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲ
C.ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
D.ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
A✔✔
24.ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ/ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪುಟಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು   ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
A. Listservs
B. Webcasts
C. Blogs
D. Subject Directories
C✔✔
25.ನಮ್ಮ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ?
A.ಡೈಲ ಅಪ್ ಸಂಪರ್ಕ
B.ರೂಟರ್
C.ಹಬ್
D.ಸ್ವಿಚ್
A✔✔

Computer Questions and Answers 

 

1. Which Penguin is the mascot of Linux Operating system?
Ans : TUX

2. i pad is manufactured by
Ans : Apple

3. Which IT company got name from Sanfrancisco?
Ans : CISCO

4. “Connecting people” is the tagline of ….
Ans : Nokia

5. What is IMEI?
Ans : International Mobile Equipment Identity.

6. What is e-zine?
Ans : Electronic Magazines.

7. What is the expansion of ASCII?
Ans : American Standard Code for Information Interchange.

8. Who developed first portable computer?
Ans : Adam Osborne

9. What is NIC?
Ans : Network Interface Card

10. Whose motto is “wisdom of mass principle?
Ans : Wikipedia

11. Who is the father of computer ethics?
Ans : Norbetweiner.

12. Which Indian state implemented ‘Cyber Grameen’ ?
Ans : Andhra Pradesh

13. What is a blog?
Ans : Online journals and diaries.

14. What is NISG?
Ans : National Institute of Smart Governance

15. Tic-Tac-Toe is …..
Ans : 1st graphical game

16. “Oruma” is Linux based software development by?
Ans : Kerala State Electricity Board.

17. ABC (computer) was developed by ?
Ans : Atanasoff Berry (ABC means Atanasoff Berry Computer)

18. GPS was developed by?
Ans : US Army

19. Expand SUN in sun Micrsystem.
Ans : Stanford University Network

20. ‘Being digital’ is a famous book written by ?
Ans : Nicholars Negroponte.

21. What is Blue Brain project?
Ans : Cloning of human brain.

22. Which famous web site was found by Jeffry Bezos?
Ans : Amazon.com

23. What is Cyber bulling?
Ans : Threatening through internet

24. Cyber-check is software developed by …..
C-DAC

25. What is pod slumping?
Ans : Information theft by portable devices.

26. In which year the first legalized personal computer sold in Cuba?
Ans : 2008(May)

27. What is three finger salutes?
Ans : Pressing Ctrl + Alt + Del

28. In which year Microsoft Office was launched?
Ans : 1989

29. What is meant by Mouse potato?
Ans : It means a person who spends too much time in front of a computer.

30. Who wrote ‘Just for fun’ ?
Ans : Linus Torvalds. ( Just for Fun : The Story of an Accidental Revolutionary is a humorous autobiography of Linus Torvalds, the creator of the Linux kernel)

Computer Questions and Answers

 

1. Who invented Compact Disc?

Ans : James T Russel

 

2. Which day is celebrated as world Computer Literacy Day?
Ans : December 2

 

3. Who invented Java?
Ans : James A Gosling

 

4. Longhorn was the code name of ?
Ans : Windows Vista

5. Who is known as the Human Computer of India?
Ans : Shakunthala Devi

 

6. What is mean by Liveware?
Ans : People who work with the computer

 

7. Which computer engineer got Nobel Prize for literature in 2003?
J.M. Coetzee

 

8. ‘Weaving The Web’ was written by…..
Ans : Tim Burners Lee

 

9. What is Beta Test?
Ans : Trial test of a computer or software before the commercial launch

 

10. ‘Do no evil’ is tag line of ……
Ans : Google

 

11. First Indian cinema released through internet is …..
Ans : Vivah

 

12. Rediff.com was founded by…..
Ans : Ajith Balakrishnan and Manish Agarwal

 

13. What is the extension of PDF?
Ans : Portable document format

 

14. Mows is a type of mouse for …….. people
Ans : Physically handicapped people

 

15. Expand RDBMS?
Ans : Relational Data Base Management System

 

16. Difference engine was developed by…..
Ans : Charles Babbage

 

17. Orkut.com is now owned by ……
Ans : Google

 

18. World’s first microprocessor is …..
Ans : Intel 4004

 

19. What is SQL?
Ans : Structured Query Language

 

20. What is the expansion of COBOL?
Ans : Common Business Oriented Language

 

21. What is the expansion of SMS?
Ans : Short Message Service

 

22. Which IT company’s nickname is ‘ The Big Blue ‘ ?
Ans : IBM

 

23. What is the full form of  IEEE?
Ans : Institute of Electric and Electronic Engineers

 

24. Who developed COBOL?
Ans : Grace Murry Hopper

 

25. Email was developed by……
Ans : Raymond Samuel Tomlinson (Ray Tomlinson)

 

26. Green dam is ……
Ans : Web Filter

 

27. What is the expanded form of CMOS ?
Ans : Complementary Metal Oxide Semoconductor

 

28. Who is Netizen ?
Ans : Net Citizen (Citizen who uses internet)

 

29. What is Scareware?
Ans : Fake antivirus softwares

 

30. When was the first smart phone launched?
Ans : 1992 (IBM Simon)