ఉద్యోగం పేరు: జిల్లా ప్రాంతీయ అధికారి

జీతం: రూ. 22,000 నుండి రూ. 25,500

అర్హత: పియుసి ఐటిఐ డిప్లొమా లేదా ఏదైనా డిగ్రీ

వయోపరిమితి: 22 నుండి 48 వరకు

కార్యాలయం: మీ ప్రాంతంలో భావ్యభారత్ సేవా కేంద్రం

DISTRICT REGIONAL OFFICER (DRO)

APPLICANT PERSONAL INFORMATION

APPLICANT CONTACT INFORMATION

APPLICANT EDUCATION INFORMATION

CANDIDATE KYC DETAILS