అప్లికేషన్ ఫీజు Rs. 320 /- ఆన్‌లైన్ ద్వారా చెల్లించాలి (Through Debit Card, Credit card Net Banking Phonepe, Paytm or UPI  etc) . OR Bank Transfer

Once you successfully application Fee Rs. 320 /- Paid, You can able to download the Hall Ticket

మీరు దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించిన Rs.320 తర్వాత మీరు హాల్ టికెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు

bhavyabharat@hdfcbank (UPI from Phonepe or google Pay Or Paytm)

OR

Bank Transfer

HDFC BANK
Account NAME: BHAVYABHARAT COMMUNICATIONS SERVICES PVT. LTD.
Account NO: 50200020726643
IFSC CODE : HDFC0001206
BRANCH : KH ROAD

If Application Fee directly paying to company account no, To get hall ticket please chat with us by clicking bellow online chat form.

NOTE : If Application Fee not paid you cannot allow to download exam Hall Ticket

ప్రత్యేక గమనిక : మీరు దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించకపోతే మీరు హాల్ టికెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయలేరు