ಸೂಚನೆ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ

Note : Who will take exam in english please read english pdf and below question and answers

೧. ಐಸಿ ಚಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹೆಸರು?
A.IBM 7090
B.APPLE 1
C.IBM system/360
D.VAX-10
C✔✔
2. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ?
A. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ
B. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ
C. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆ
D. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭಾಷೆ
A✔✔
೩. ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
A. Optical Scanner
B.Mouse and Designer
C.Light Pen
D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ
D✔✔
೪. ಮೊದಲ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವರ್ಷ??
A. 1965
B. 1971
C.1962
D. 1966
A✔✔
5. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ??
A. 5.0
B. 5.1
C  5.5
D. 5.3
B✔✔
6. ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಿಳ್ಳುವವರು??
A. Console Operator
B. Programmer
C. People Ware
D. System Analysist
C✔✔
೭. ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ………..
A. ಟೇಪ್
B. ಮುದ್ರಕ
C. ಡಿಸ್ಕ್
D. ಮಾನಿಟರ್
B✔✔
೮. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ನ ಜನಕರಾದ ರೇ ಟಾಮ್ಲಿನ್ ಸನ್ ರವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು??
A. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
B. ಅಮೆರಿಕ
C. ಚೀನಾ
D. ಜರ್ಮನಿ
B✔✔
೯. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್??
A. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
B. ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
C. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
D. ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
C✔✔
೧೦. ಜಾನ್ ಕಿಲ್ ಬೈ ರವರು ಈ ಕಡಿಮೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು??
A. I C Chips
B. Micro Processors
C. Software Technology
D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
A✔✔
೧೧. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್?
A. ಮ್ಯಾಕ್ ಬಗ್
B. ಲೈಲಾ
C. ಟ್ರೋಜನ್
D. ಲ್ಯಾಂಡರ್
A✔✔
೧೨. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
A. COBOL
B. FORTRAN
C. TROGEN
D. BASIC
C✔✔
13. ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ೧೪೦ ಅಡಿಯ ಡ್ರೋಣ್ ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ??
A. ಫೇಸ್ ಬುಕ್
B. ಯಾಹೂ
C. ಗೂಗಲ್
D. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್
A✔✔
೧೪. ಯುನಿಕೋಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ” ನಿರ್ಮಾಣ ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ??
A.nirfMN
B.NirFmn
C.nIRfmN
D.NirfMn
A✔✔✔ Good
15. ಎಂ ಎಸ್ ಡಾಸ್ ಎಂಬುದು??
A. System Software
B. Application software
C. Bynary software
D. None of the above
A✔✔
16.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು radio ಹಾಗೂ satellite ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಜಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ?
A.GPS
B.WAP
C.CDMA
D.GSM
A✔✔
17.ಜಾಲಪುಟಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು?
A.ಎಮ್.ಎಸ್.ವರ್ಡ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್
B.ಎಮ್.ಎಸ್.ಪ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್
C.A & B
D.ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
B✔✔
18.WAN ಹಾರ್ಡವೇರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ?
A.ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸ ರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಟರ್ ಗಳು
B.ಪರಿವರ್ಧಕ
C.ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಮೊಡೆಮ್ ಗಳು
D.ರಿಫಿಟರ್
A✔✔
೧೯.ಯಾವ ನಿರೂಪಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾದರಿಯದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?
A.ನಕ್ಷತ್ರ
B.ಬಸ್
C.ಉಂಗುರ
D.ಬಲೆ
A✔✔
20.LAN ನಲ್ಲಿ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
A.ಪ್ರತಿಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
B.ಪ್ರತಿಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್
C.ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
D.ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
B✔✔
21.URL ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ…
A.universal research list
B. Universal resources list
C. Uniform resource locator
D. Uniform research locator
C✔✔
22.ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು?
A.URL
B.Web Site
C.Hyperlink
D.Domain name
D✔✔
23.ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಂದರೆ…
A.ಜಾಲಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲ
B.ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲ
C.ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
D.ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
A✔✔
24.ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ/ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪುಟಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು   ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
A. Listservs
B. Webcasts
C. Blogs
D. Subject Directories
C✔✔
25.ನಮ್ಮ ಗಣಕ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ?
A.ಡೈಲ ಅಪ್ ಸಂಪರ್ಕ
B.ರೂಟರ್
C.ಹಬ್
D.ಸ್ವಿಚ್
A✔✔

Computer Questions and Answers 

 

1. Which Penguin is the mascot of Linux Operating system?
Ans : TUX

2. i pad is manufactured by
Ans : Apple

3. Which IT company got name from Sanfrancisco?
Ans : CISCO

4. “Connecting people” is the tagline of ….
Ans : Nokia

5. What is IMEI?
Ans : International Mobile Equipment Identity.

6. What is e-zine?
Ans : Electronic Magazines.

7. What is the expansion of ASCII?
Ans : American Standard Code for Information Interchange.

8. Who developed first portable computer?
Ans : Adam Osborne

9. What is NIC?
Ans : Network Interface Card

10. Whose motto is “wisdom of mass principle?
Ans : Wikipedia

11. Who is the father of computer ethics?
Ans : Norbetweiner.

12. Which Indian state implemented ‘Cyber Grameen’ ?
Ans : Andhra Pradesh

13. What is a blog?
Ans : Online journals and diaries.

14. What is NISG?
Ans : National Institute of Smart Governance

15. Tic-Tac-Toe is …..
Ans : 1st graphical game

16. “Oruma” is Linux based software development by?
Ans : Kerala State Electricity Board.

17. ABC (computer) was developed by ?
Ans : Atanasoff Berry (ABC means Atanasoff Berry Computer)

18. GPS was developed by?
Ans : US Army

19. Expand SUN in sun Micrsystem.
Ans : Stanford University Network

20. ‘Being digital’ is a famous book written by ?
Ans : Nicholars Negroponte.

21. What is Blue Brain project?
Ans : Cloning of human brain.

22. Which famous web site was found by Jeffry Bezos?
Ans : Amazon.com

23. What is Cyber bulling?
Ans : Threatening through internet

24. Cyber-check is software developed by …..
C-DAC

25. What is pod slumping?
Ans : Information theft by portable devices.

26. In which year the first legalized personal computer sold in Cuba?
Ans : 2008(May)

27. What is three finger salutes?
Ans : Pressing Ctrl + Alt + Del

28. In which year Microsoft Office was launched?
Ans : 1989

29. What is meant by Mouse potato?
Ans : It means a person who spends too much time in front of a computer.

30. Who wrote ‘Just for fun’ ?
Ans : Linus Torvalds. ( Just for Fun : The Story of an Accidental Revolutionary is a humorous autobiography of Linus Torvalds, the creator of the Linux kernel)

Computer Questions and Answers

 

1. Who invented Compact Disc?

Ans : James T Russel

 

2. Which day is celebrated as world Computer Literacy Day?
Ans : December 2

 

3. Who invented Java?
Ans : James A Gosling

 

4. Longhorn was the code name of ?
Ans : Windows Vista

5. Who is known as the Human Computer of India?
Ans : Shakunthala Devi

 

6. What is mean by Liveware?
Ans : People who work with the computer

 

7. Which computer engineer got Nobel Prize for literature in 2003?
J.M. Coetzee

 

8. ‘Weaving The Web’ was written by…..
Ans : Tim Burners Lee

 

9. What is Beta Test?
Ans : Trial test of a computer or software before the commercial launch

 

10. ‘Do no evil’ is tag line of ……
Ans : Google

 

11. First Indian cinema released through internet is …..
Ans : Vivah

 

12. Rediff.com was founded by…..
Ans : Ajith Balakrishnan and Manish Agarwal

 

13. What is the extension of PDF?
Ans : Portable document format

 

14. Mows is a type of mouse for …….. people
Ans : Physically handicapped people

 

15. Expand RDBMS?
Ans : Relational Data Base Management System

 

16. Difference engine was developed by…..
Ans : Charles Babbage

 

17. Orkut.com is now owned by ……
Ans : Google

 

18. World’s first microprocessor is …..
Ans : Intel 4004

 

19. What is SQL?
Ans : Structured Query Language

 

20. What is the expansion of COBOL?
Ans : Common Business Oriented Language

 

21. What is the expansion of SMS?
Ans : Short Message Service

 

22. Which IT company’s nickname is ‘ The Big Blue ‘ ?
Ans : IBM

 

23. What is the full form of  IEEE?
Ans : Institute of Electric and Electronic Engineers

 

24. Who developed COBOL?
Ans : Grace Murry Hopper

 

25. Email was developed by……
Ans : Raymond Samuel Tomlinson (Ray Tomlinson)

 

26. Green dam is ……
Ans : Web Filter

 

27. What is the expanded form of CMOS ?
Ans : Complementary Metal Oxide Semoconductor

 

28. Who is Netizen ?
Ans : Net Citizen (Citizen who uses internet)

 

29. What is Scareware?
Ans : Fake antivirus softwares

 

30. When was the first smart phone launched?
Ans : 1992 (IBM Simon)